Kad publicēts: Jul 13, 2021

Mazirbes skola

"SIA "LEGIT" ar "Altum" atbalstu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai". Projekta mērķis ir noteikt un
pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai,
tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai
palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura
traucējumiem".
Cenu piedāvājuma uzzināšana
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.